Superlenny
vedonlyonti

Vedonlyönti polkupyöräilyssä

Vedonlyönti polkupyöräilyssä

Polkupyöräilyssä lyödään vetoa yksittäisten henkilöiden kestävyydestä kilparadalla. Yksittäisen pyöräilijän suoritustasoa ja kykyjä kannattaa tutkia kahdella eri aikavälillä nykyhetken kunnon arvioimiseksi. Sekä pitkän että lyhyen tähtäimen suorituskyky tulisi ottaa huomioon.

Lyhyt tähtäin

Lyhyen tähtäimen kestävyyden arvioinnissa keskitytään yksilön ominaisuuksiin ja keskimääräiseen kestävyyteen yksittäisen kilpailun aikana. Tähän vaikuttaa siis pyöräilijän kunnon taso, eli millaisessa kunnossa pyöräilijä on aloittanut kauden, ja mihin suuntaan kunto on kehittynyt kauden aikana. Kunnon kehitystä voi seurata esim. kilpailujen tulosten vertaamisella ratojen ihannetuloksiin.

Lyhyen tähtäimen kestävyyteen vaikuttavat myös pyöräilijän vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden vuorovaikutteisuus kilpailun reitin kanssa. Esimerkiksi, jonkun pyöräilijän vahvuus saattaa olla mäkiset reitit ja heikkous pitkät matkat. Tällainen pyöräilijä saattaa sijoittua tavallista huonommin, jos kilpareitti on erityisesti hänen kykyjensä vastainen, esimerkiksi pitkä ja mäetön reitti tässä tapauksessa. Kykyjen vuorovaikutusta kilpareittiin on myös hyvä verrata muiden kilpailijoiden kykyihin. Jos kaikki muutkin kilpailijat ovat kilpareitillä yhtä heikossa asemassa vahvuuksiensa puolesta, ei vahvuuksista ja heikkouksista synny tekijää, jonka avulla voisi järjestää pyöräilijät voittomahdollisuuden mukaan.

Pitkä tähtäin

Pitkän tähtäimen kestävyys tarkoittaa pyöräilijän kestävyyden ja kunnon tutkimista koko kauden ja koko uran mitalta. Pitkän tähtäimen kestävyyden mittaamisen tavoite on selvittää odotettavat muutokset pyöräilijän nykyiseen kuntoon. Edellisten kilpailujen tulosten perusteella voi tulkita pyöräilijän nykyistä kuntoa ja hänen kilpailuhistoriaansa vertaamalla voi päätellä, miten kisasuoritukset vaikuttavat seuraaviin tuloksiin. Esimerkiksi esimerkkipyöräilijän kilpailuhistoriassa voittoon vaadittavista ponnisteluista on usein saattanut seurata uupumusta ja uupumuksesta taas huonompi sijoitus seuraavassa kilpailussa.


Vedonlyönti polkupyöräilyssä
Julkaisija:Lenny
Lisää julkaisuja