Superlenny.com
betting

Betta på skidskytte

Betta på skidskytte

Skidskytte är en vintersport och en kombination av längdskidåkning samt prickskytte. Deltagare åker en utstakad bana på en bestämd längd och stannar på bestämda stationer där de prickskjuter på en tavla. Sammanlagt stannar deltagare fyra gånger under loppet för att skjuta. Två gånger stående och två gånger liggande, om vartannat. Den deltagare som åker loppet på bäst tid samt har de bästa skytteresultaten vinner. Tidigare var det endast den klassiska åkstilen tillåten men på senare tid godkänns även fristil.

I och med att skidskytte bedöms på två olika områden brukar odds inom sporten vara varierande och många till antalet. Om du vill satsa pengar på skidskytte kan du dels spela på vem som kommer först i mål samt placeringen utifrån de tre, fem respektive tio första i mål och så vidare. Du kan även betta på själva skyttet, vilket banar väg för många resultat och därmed lika många gissningar. Skidskytte är en krävande sport, fysiskt och mentalt. Om man åker för snabbt och inte har tillräcklig energi och kondition resulterar detta i en hög puls, vilket gör att det blir svårare att stabilisera geväret och därmed svårare att skjuta i prick.

Bettingmöjligheterna gynnas även av de olika discipliner som förekommer i sporten. Inom skidskytte har discipliner olika startvarianter i form av jaktstart, sprint, masstart, distans och stafett, och alla dessa banar väg för olika sätt att förutspå en vinnare.


Betta på skidskytte
Skriven av:Lenny
Fler inlägg