Superlenny.com
blackjack
live-casino

Live Blackjack – Regler

Live Blackjack – Regler

Blackjack går ut på att uppnå en högre summa på sina tilldelade kort än vad givaren har, dock under förutsättning att denna summa inte överskrider 21. Vid varje runda väljer varje enskild spelare att antingen stanna och behålla de kort de har eller att dra ytterligare ett kort. Det sistnämnda kan du göra hur många gånger du vill men överskrider du 21 har du förlorat omgången – du ”blir tjock”, som det kallas.

Sammanhang

Spelet består av olika insatsnivåer per plats. Varje spelbord använder sig av åtta stycken kortlekar, 52 kort i varje lek. Dessa kort blandas periodvis i en så kallad sko innan de används och delas ut i spelet. De aktiva platserna tilldelas två kort vardera. Den person som agerar dealer får ett uppkort och ett hålkort.

Vad ska du göra som spelare?

När turen blir din väljer du att antingen stanna och behålla dina kort eller att ta ett nytt kort ut kortleken. Väljer du att stanna och behålla de korten du har kommer givaren att visa ett av sina dolda kort samt eventuellt dra ytterligare kort, beroende på bordets regler. Ni värderar korten i förhållande till varandra. Du kan antingen ha ett högre kort, ett lägre kort eller så kan ni ha kort med lika värde. Om du väljer det andra alternativet, att ta nytt kort, kommer kortet att tas från leken och läggas vid dina nuvarande kort. Har du ännu inte ”blivit tjock” (överskridit 21) står du nu inför samma val igen. Behålla dina kort eller dra ett nytt. När du känner dig nöjd och inte längre vill ha mer kort kommer givaren visa sitt kort. Nu är rundan över.


Live Blackjack – Regler
Skriven av:Lenny
Fler inlägg