Superlenny.com
blackjack
live-casino

Live Blackjack – Strategi

Live Blackjack – Strategi

Liksom i många andra sammanhang ger övning i Blackjack färdighet. Vanligtvis bygger du dina tillvägagångssätt i spelet på egen erfarenhet. Men det finns några strategier som du kan tillämpa när du spelar Blackjack. Dessa kommer definitivt att höja ditt spel.

Att dubbla

Rent generellt kan sägas att du i live Blackjack har två val när det är din tur – antingen att stanna eller att dra ytterligare ett kort. Detta är inte riktigt sant då faktum är att du har fler val än så – vid vissa tillfällen. Ett av dessa ytterligare val är att dubbla insatsen. Denna innebär att du lägger in ytterligare en satsning till handen vilket kan innebära att du får dubbla vinsten tillbaka, under förutsättning att du vinner.

Ha dock i åtanke att regler kring att dubbla kan skilja sig från bord till bord. Kolla upp detta innan du börjar spela så att inga missförstånd uppstår.

Att splitta

Detta innebär sammanfattningsvis att dela upp dina två kort i två separata, oberoende högar. Detta kan enbart göras om båda dina två kort är av samma valör. Givaren kommer att dra två nya kort från leken och placera dessa i var och en av dina nybildade högar. Nu är dessa två högar oberoende av varandra och du spelar dem även separat. Även här bör du undersöka de regler som gäller för det specifika bordet.


Live Blackjack – Strategi
Skriven av:Lenny
Fler inlägg