Superlenny.com
betting

Oddsformatet i USA

Oddsformatet i USA

Det finns olika format för att visa odds i bettingsammanhang. Inom Sverige samt i större delen av Europa används i regel bara odds i decimalform – vi har också skrivit om dessa tidigare. I Storbritannien används så kallade fractional odds vilket är en variant av de europeiska oddsen där oddset visas i bråkform. I USA används även där en säregen form, moneyline odds, eller amerikanska odds som de också kallas.

Moneyline odds

Känner du inte till moneyline odds sedan tidigare kan de framstå som svåra att förstå. Oddsen kan vara antingen negativa eller positiva. Då odds i decimalform anges som 2.0 eller lägre benämns de som ”negativa odds”. I detta fall talar oddset om vilken insats du måste lägga för att kunna vinna 100.

Om vi använder oss av ett exempel: ett odds på 1.40 angivet i amerikanskt oddsformat resulterar alltså i -250. I och med detta måste du göra en satsning om 250 kronor för att få en vinst om 100 kronor. Om oddset å andra sidan är positivt utgörs det i decimalform av ett värde högre än 2.0. Exempelvis skulle decimaloddset 2.20 skrivas som +120 i moneyline och anger hur mycket du kan vinna om du satsar 100 kronor.

Om decimaloddset är exakt 2.0 kan det anges som både negativt och positivt, det vill säga -100 eller +100 – jämna odds, med andra ord.


Oddsformatet i USA
Skriven av:Lenny
Fler inlägg